May 27, 2024

Irodalomjegyzék

[1] Tanenbaum A. S. : Számítógép – hálózatok Novotrade, Budapest, 1992. ISBN 963 585 162 6
A legteljesebb összefoglaló könyv a számítógép-hálózatokról. A könyvet az OSI rétegmodell alapján építi fel. Egy-egy témakör részletesebb megismerését célszerű a könyv vonatkozó részével kezdeni. Igen részletes irodalomjegyzék is található a könyvben.
[2] Davies D.W.-Barber D.L. A-Price W.L.-Solomonides C.M.: Számítógép – hálózatok és protokollok Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1982. ISBN 963 10 4328 2
Egy kissé régi, de szintén alapmű. A legértékesebb és mai is időszerű része a HDLC és az X.25 protokollok igen részletes leírása. Szakkifejezés gyűjteményt és a Függelékében a különféle szabványok felsorolása is megtalálható.
[3] Davies D.W.-Barber D.L. A: Számítógép – hálózatok Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1978. ISBN 963.10.1813.X.
Ez még régebbi mű az előző könyv szerzőpárosától, de sok megállapítása ma is igaz. Tanulságos, mert az áramköri működési leírásoknál TTL áramköröket használ illusztrációknak. Minden lényeges kérdést a kor akkori technikai színvonalán tárgyal.
[4] Martin J. – Chapman, K. :>Lokális hálózatok Novotrade, Budapest, 1992. ISBN 963 585 163 4
Az összefoglaló könyv a lokális számítógép-hálózatokkal foglalkozik. A könyvet az OSI modell segítségével építi fel.
[5] Cseh Kálmán: IBM PC alapú helyi hálózatok Számalk, Budapest, 1989. ISBN 963 553 217 2
Bár nem egy új kiadás, de nagyon jól foglalja össze a ma is aktuális alapismereteket. Elég részletesen foglakozik a hálózati hardver kialakítással is.
[6] Drótos László: Nagy Internet (EFF) kalauz mindenkinek Copyright Electronic Frontier Foundation 1993, 1995 A magyar nyelvű változat tulajdonosa a Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Program
A szövegben szereplő példák és hivatkozások az Internet gyors változása miatt már nem minden esetben léteznek vagy más címen érhetők el! Mindezekkel együtt az egyik legjobb magyar nyelvű Internet kézikönyv.
[7] ***: Linux dokumentációk magyarul jo.zan.hu
Minden, amit a Linuxról tudni lehet. Hogy ennél több kel, ha guru akarsz lenni, arról nem tehetek….
[8] Füstös János: World Wide Web – Bevezetés a hálózati információszolgáltató rendszer tervezésébe és használatába Szak Kiadó Kft, Bicske, 1996. ISBN 963 855 6404
Egy nagyon figyelemreméltó könyv, amely a WWW-vel kapcsolatos praktikus és elméleti ismeretekkel foglalkozik.
[9] Rét András-Svéd János: Távadatfeldolgozó rendszerek Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1981. ISBN 963 10 3601 4
Egy könyv az ESZR korszakból. Számos része elavult, de az információcsere eljárásait, a BYSINC és HDLC protokoll lényegét jól leírja.
[10] Jutasi István-Mazgon Sándor: Adatkommunikációs hálózatok Rádiótechnika Évkönyve, 1994. 16. – 24. oldal
Jó összefoglalása az adatkommunikációs hálózatokkal kapcsolatos alapismereteknek. A terjedelmi korlátok miatt a részletekre nem tér ki.
[11] Hargittai Péter-Kaszanyiczki László: Internet haladóknak LSI Oktatóközpont. Budapest, 1996. ISBN 963 577 165 7
A könyv első részében az Internet alaposabb megismeréséhez nyújt segítséget, majd a PC-TCP programcsomag programjait mutatja be.
[12] Sanderson, D.W. – Dougherty, D: Smileys Sebastopol, California, O’Reilly, 1933
A könyv a legteljesebb vigyori-enciklopédia. Hihetetlen, hogy mit ki nem találtak az emberek pár karakter egymás mellé rakásából!